Robin
Knowledgebase
Robintele.com Support > Robintele.com Support > Knowledgebase

Reset de Robin SV / Robin SIP terug naar fabrieksinstellingen

Solution

Reset de Robin SV of Robin SIP terug naar fabrieksinstellingen op de volgende manier:

 

- Koppel de Robin los van de Power over Ethernet switch of midspan

- Sluit de Robin weer aan

- Druk nadat de opstart tonen klinken 6 keer op het belsymbool, negeer de geluiden die te horen zijn!

- De Robin SV reboot automatisch. Na de reboot is de Robin teruggezet naar fabrieksinstellingen.

 

* Let op: De Robin staat na de reset terug op DHCP om een IP adres te ontvangen!

Dit werkt niet voor de keypad versie.

Related articles How to reset the Robin SV or Robin SIP to factory defaults
Article details
Article ID: 97
Category: Compact SIP, Proline SIP
Date added: 16-Nov-2015 14:46:37

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid